Topstykker

tryk.jpg

Topstykkets vej gennem værkstedet

Visuel vurdering om renovering er nødvendig eller mulig

Afvaskning i vaskemaskine med varmt sæbevand

Afmontering af diverse dele, som tændrør, dyser og termostathuse

I nogle tilfælde afmonteres ventiler

Trykprøvning i 70 grader varmt vand giver garanti for tæthed

Herefter planslibes topstykket så det er fuldstændig plan

Alt efter materiale gøres det med eller uden smøremiddel

Vi noterer os hvor meget der slibes af, og orienterer kunden herom

Kontrol af gevind for dyser, gløderør og tændrør

Hvis der er beskadigede gevind, isættes nye gevindbøsninger

Nu er det tid for at kontrollere ventiler og styr

Der foretages afretning eller udskiftning af slidte dele

Tæthedsprøve af ventiler med vacuumtest

Samling af topstykket, evt med ventilstamme pakdåser

Hvis knastaksel er indbygget foretages justering af ventiler

Montering af de sidste dele

Aflevering til kunden

Vi leverer efter ønske ny toppakning og nye bolte til monteringen

I tilfælde hvor reparation er umulig kan vi levere ny topstykker

Enten helt rå, dvs. uden ventiler, eller helt komplette - klar til montering

 

planv.jpg
plant.jpg 


  • DBR


I forbindelse med klager eller tvist, henvises til ankenævnet for biler - www.bilklage.dk

Udviklet af seek4cars.net